Nabożeństwo w 3. Niedzielę Adwentu przyniosło nam wszystkim – także gościom z Niemiec – wiele radości. Kazanie wygłosiła po polsku pastor Ute Sauerbrey z Berlina. Wspaniałe przedstawienie bożonarodzeniowe z morałem zaprezentowały dzieci z parafialnej szkółki niedzielnej.
Na koniec nabożeństwa dwóch Mikołajów – z Polski i Niemiec – wręczyło dzieciom paczki.