5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto wszystkich zaangażowanych w wolontariat – czyli niezarobkowe zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. W parafii prowadzimy projekt wolontariatu w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności. Dlatego w grudniu nasi wolontariusze organizują spotkania, dyskusje i prezentują swoją prace – by pokazać jakie możliwości wolontariat w ramach EKS otwiera przed młodymi ludźmi. W tym roku na spotkanie były zaproszone organizacje z krajów partnerskich, które przedstawiły swoją pracę oraz pracę wolontariuszy w ich placówkach.

Nasza parafia, placówki, w których pracują wolontariusze, czyli szkoły, przedszkola i Dom Senior+, a przede wszystkim młodzi ludzie uczestniczący w wolontariacie, zyskaliśmy wiele dzięki Europejskiemu Korpusowi Solidarności. Ale czy wiecie, że nie tylko możemy przyjmować wolontariuszy, ale także wysyłać ich do innych krajów? Jeżeli bylibyście zainteresowani/e wolontariatem, macie od 18-30 lat, to skontaktujcie się z nami pod adresem: ewangelicy@gmail.com. Projekt nie ma charakteru religijnego, zapraszamy osoby wszystkich światopoglądów, religii czy ich braku.