Informacja dotycząca zrealizowanego zadania „Konserwacja zabytkowego ogrodzenia Parafii – Kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu”

Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu Opatrzności Bożej (właściciel nieruchomości położonej we Wrocławiu pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego 29 a placem Wolności 8) przeprowadziła w okresie luty–październik 2018 r. konserwację połączoną z renowacją zabytkowego ogrodzenia. Jest to secesyjne, stalowe ogrodzenie z 1900 roku, pochodzące z jednego ze śląskich warsztatów rzemieślniczych, wykonane techniką kowalską (krata balustrady wraz z bramkami). Wyremontowano również z granitowy cokół i podmurówkę.

Ogrodzenie jest indywidualnie wpisane do Rejestru Zabytków (Dec. nr 27/2018 z 09.01.2018 roku). Unikatowość tego ogrodzenia wynika z faktu, że zachowało się w całości bez przeróbek. Nie ma we Wrocławiu innych secesyjnych ogrodzeń z tego okresu. Przeprowadzenie renowacji zahamowało degradację zabytku i poprawiło estetykę otoczenia Kościoła Opatrzności Bożej.

Zadanie zrealizowano przy częściowym wsparciu finansowym Gminy Wrocław w ramach działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu (umowa Nr D/MKZ/2104/5/2018 z 20.02.2018 r.).

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 76 878,09 zł brutto w tym 40 000,00 zł brutto dotacji ze środków finansowych Gminy Wrocław.