Sześcioro konfirmantów złożyło w tym roku ślubowanie Bogu i Kościołowi w czasie uroczystego nabożeństwa w Święto Zesłania Ducha Świętego – w niedzielę 20 maja. Uroczystość prowadzili ksiądz Marcin Orawski oraz biskup Ryszard Bogusz. W imieniu rady parafialnej słowo do młodzieży skierował Łukasz Cieślak.

Konfirmacja w kościele ewangelickim jest osobistym potwierdzeniem sakramentu Chrztu Świętego oraz złożeniem ślubowania wierności Kościołowi. Ceremonię poprzedza dwuletni okres przygotowań, zwany naukami konfirmacyjnymi, który kończy się publicznym egzaminem. W naszej parafii odbył się on tydzień przed konfirmacją, w niedzielę 13 maja. Egzamin ma zwyczajowo charakter pokazowy. Konfirmanci odpowiadając na pytania prezentują zagadnienia, które były omawiane w trakcie okresu przygotowawczego. Warunkiem przystąpienia do publicznego egzaminu w kościele jest wcześniejsze zaliczenie tzw. egzaminu wewnętrznego, szczegółowo sprawdzającego zdobyte wiadomości.

W dniu konfirmacji luteranie po raz pierwszy przystępują do sakramentu Komunii Świętej. Nabywają też pełni praw wynikających z bycia członkiem kościoła luterańskiego.

Marcin Orawski, fot. Daria Stolarska