W minioną niedzielę 22 listopada ksiądz Jan Kozieł obchodził jubileusz 50-lecia ordynacji. Być może nie wszyscy wiedzą, że placówką, w której ksiądz Jan rozpoczął służbę jako duchowny była nasza parafia. Początek służby we Wrocławiu przypadł na pierwszą niedzielę Adwentu, a zatem za trzy dni i my w Parafii Opatrzności Bożej będziemy mieć piękną okazję, aby Bogu podziękować za tę blisko sześcioletnią działalność u nas (01.12.1970-01.05-1976). Mimo upływu czasu wielu parafian do dziś nie tylko ją pamięta, ale z wdzięcznością wspomina.

Księże Janie, dziękując Bogu za Księdza pracę, która przyniosła i nadal przynosi tyle wspaniałych owoców, życzymy, aby Pan Życia dodawał Księdzu oraz Małżonce zdrowia i sił. Niech każdy dzień przynosi nowe powody do radości i dziękowaniu Bogu za Jego opiekę i prowadzenie. „Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Iz 40,31). W imieniu wrocławskich parafian.

ks. Marcin Orawski

Ksiądz Jan Kozieł – urodził się w Piasku koło Pszczyny 6.04.1946 r. Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego ukończył w Pszczynie. Był kształtowany przez dom rodzinny w atmosferze wyjątkowo pięknej pszczyńskiej świątyni, której powagi, głębi duchowej dopełniała wybitna osobowość ks. radcy Jana Motyki.

W latach 1965-70 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Niedzielę Wieczności 22.11.1970 r. został ordynowany w Pszczynie przez ks. bp. Andrzeja Wantułę, któremu asystowali ks. sen. Alfred Hauptman oraz ks. radca Jan Motyka.

Z dniem 1.12.1970 r. został mianowany wikariuszem diecezjalnym Diecezji Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie obowiązki wikariusza parafialnego. Z dniem 1.05.1976 r. został skierowany jako administrator do Parafii Wang w Karpaczu Górnym (dawniej Bierutowice), a 15.10.1978 r. został instalowany na urząd proboszcza przez ówczesnego zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej ks. sen. Józefa Pośpiecha. Ks. Jan Kozieł pełnił także obowiązki konseniora Diecezji Wrocławskiej.

Od dnia 1.08.1988 r. pełnił funkcję proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela w Cisownicy, a także obowiązki wizytatora generalnego nauczania katechetycznego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Obecnie przebywa na emeryturze.