Serdecznie zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Festiwalu Kultury Protestanckiej. Głównym motywem Festiwalu będzie RADOŚĆ w wymiarze teologicznym, społecznym i kulturowym.

Wybrany przez nas temat będzie stanowić wkład w szeroką dyskusję o postawach społecznych i międzyludzkich relacjach we współczesnym świecie. Wierzymy, że będzie głosem znaczącym, łączącym różne poglądy, przekonania i wartości.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w dniach 18-25 maja. Znajdą się wśród nich koncerty, spacery śladami świadków pojednania, panele dyskusyjne, wystawy, przedstawienia dla dzieci i imprezy rodzinne. 

W szczególny sposób zapraszamy Państwa na nabożeństwo inaugurujące FKP w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Opatrzności Bożej w niedzielę 19 maja oraz na  konferencję i rozmowę biskupów seniorów o radości w poniedziałek 20 maja w EWST i Oratorium Marianum UWr. 

Do najbardziej znaczących wydarzeń tegorocznego FKP można zaliczyć Mszę h-moll J. S. Bacha w Narodowym Forum Muzyki, której wykonanie odbędzie się 22 maja oraz planowany na 25 maja festyn, połączony z obchodami 20-lecia DiakoniiDiecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Głównymi organizatorami IX FKP jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna oraz Diecezja i Parafia Ewangelicko-Augsburska. We współorganizacji Festiwalu udział biorą również takie instytucje jak Uniwersytet Wrocławski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Narodowe Forum Muzyki czy Kościół Chrześcijan Baptystów. 

Patronat honorowy nad IX FKP objęli: Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp. Waldemar Pytel, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Patronat medialny: Polskie Radio Wrocław, Radio RAM, Gazeta Wyborcza, www.wroclaw.pl, Ewangelicy.pl, Ekumenizm.pl, Kosciol.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji Festiwalu. Dokładny program jest dostępny na stronie internetowej www.fkp.wroclaw.pl oraz w załączonym afiszu festiwalowym.