W ramach projektu pilotażowego Światowej Federacji Luterańskiej przebywała w Polsce delegacja Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ameryki. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Kościołami członkowskimi Światowej Federacji Luterańskiej. Międzyregionalny program zakłada, że dwa wybrane Kościoły wskażą tematy do dyskusji, a przedstawiciele Kościołów odbędą podróż studyjną, w której poznają działalność Kościoła w wybranym zakresie tematycznym. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce jako tematy do dyskusji wybrały m.in. edukację.

Podczas pobytu w Polsce dr Mary Streufert i ks. dr Roger Willer zapoznali się z działalnością edukacyjną Kościoła ewangelickiego w Polsce. W Warszawie spotkali się z kierownictwem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”, poznali działalność Diakonii Polskiej i ofertę edukacyjną dwóch warszawskich parafii luterańskich. W Centrum Luterańskim spotkali się ze zwierzchnikiem Kościoła bp. Jerzym Samcem.
Następnie brali udział w sesji Instytut Pastoralnego w Wiśle Jaworniku. Podczas pobytu na Śląsku Cieszyńskim odwiedzili również szkoły Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

We Wrocławiu gościli 2 lutego. Zapoznali się z działalnością naszej parafii (szczególnie interesowała ich praca wolontariuszy z programu Erasmus+ oraz działalaność edukacyjna infoPunktu29 w kościele) oraz Domu Seniora. Następnie udali się do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej oraz Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, poznając ich szeroką działalność edukacyjną i diakonijną.

tekst i foto: Centrum Informacyjne Kościoła