We Wrocławiu, w dniach od 18 do 20 października odbyło się Ewangelickie Forum Katechetyczne.

Po raz pierwszy nauczyciele religii ewangelickiej z całego kraju mieli możliwość spotkać się, wspólnie uczestniczyć w wykładach oraz bliżej się poznać. Spotkanie to ukazało, jak wielka jest wśród katechetów potrzeba przestrzeni do wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi pomysłami czy materiałami.

W sobotę odbyły się trzy bloki tematyczne prowadzone przez Dyrektor 17 LO w Gdyni, Oktawię Gorzeńską oraz ks. prof. Marka Uglorza, które stanowiły inspirację do ciekawych rozmów i zachętę do wdrażania nowych, atrakcyjnych dla uczniów form nauczania, aby lekcje religii były zachęcające i stanowiły czytelny dla współczesnego człowieka nośnik Dobrej Nowiny.

Spostrzeżenia uczestników:

„Forum Katechetyczne to wspaniały czas bycia razem, wydarzenie ważne i potrzebne, a co istotne, pierwsze z wielu. Dziękuję za zachęcające i inspirujące myśli.” Małgorzata

„Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować takie spotkanie, i że mogłam w nim uczestniczyć. Spotkałam fantastyczne, zaangażowane i oddane swojej pracy osoby z różnych stron Polski. Mogłam się zachwycić nie tylko pięknym miejscem, ale przede wszystkim wyjątkową atmosferą otwartości, serdeczności i szczerości. Był to weekend refleksji, motywacji, inspiracji, pogłębiania relacji i tak bardzo potrzebnych rozmów, wymiany naszych doświadczeń. Jestem Bogu bardzo wdzięczna za ten czas i Ludzi. Mam nadzieję, że będzie nam dane spotkać się znowu.” Anna

„W pracy z dziećmi i młodymi szalenie potrzebna jest mi inspiracja. EFK okazało się być nie tylko dawką inspiracji, ale ogromnie pozytywnym bodźcem do dalszych własnych poszukiwań, rozwoju, podejmowania nowych wyzwań.” Tomasz

„Forum jest dla mnie przestrzenią do inspirowania się, wymiany pomysłów i ich praktycznego zastosowania oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Ale przede wszystkim, dzięki nawiązanym relacjom, grupa wsparcia. Mam nadzieję na kolejne takie spotkanie, jest mi bardzo potrzebne.” Ania

„Podczas tego forum otrzymałam wiele impulsów, dzięki którym mam nową motywację, aby w jeszcze lepszy i bardziej nowoczesny sposób działać na lekcjach religii. Świat biegnie do przodu, chcąc żyć w tym świecie powinniśmy umieć za nim nadążyć, aby towarzyszyć młodemu człowiekowi w jego życiu i poznawaniu najwspanialszego Boga.” Dorota

– Co zrobić, by nasze nauczanie trafiało na podatny grunt? Co zrobić, by budować wiarę? – pytał podczas niedzielnego nabożeństwa w naszym kościele w czasie swego płomiennego kazania ksiądz Dariusz Dawid, pomysłodawca Ewangelickiego Forum Katechetycznego, proboszcz parafii ewangelickiej w Zabrzu.

Tłumaczył, że konieczne jest, abyśmy zarażali wiarą innych. Ale jak to zrobić? – Według badań dzieci wszystkim są zachwycone. Do trzeciego roku życia próbują, chwytają, oglądają świat. Ich mózgi są dosłownie skąpane w hormonach. Przeżywają zachwyt co trzy minuty. A dorośli? Trzy razy w roku. I dlatego są smutni – wskazywał.

– Żyjemy w świecie zhierarchizowanym. Tym się zachwycę, ale tamto już nie jest takie fajne, czym tu się zachwycać? Po to jest też niedziela, by odpocząć i zachwycić się również swoją pracą. Zachwycamy się pracą kogoś, jak sądzimy, ważnego, a kiedy zachwycaliście się pracą murarza? To sprawia, że żyjemy w świecie, w którym nie rozumiemy, po co tu jesteśmy. Potrzebny nam jest entuzjazm, a by tak jak w dziecięcym mózgu pojawiły się nowe synapsy.

Pedagodzy wiedzą, że żeby złapać kontakt z dzieckiem, trzeba się zniżyć do jego poziomu dosłownie, złapać kontakt wzrokowy. To właśnie z nami zrobił Bóg – zniżył się do naszego poziomu. Jezus uzdrawiał, pocieszał, uwalniał od poczucia winy, krępujących i usztywniających stereotypów. To robił Jezus – mówił ksiądz Dawid.

– Bohater dzisiejszej Ewangelii był smutny, bo myślał, że wezwanie Jezusa, by sprzedał wszystko co ma i rozdał ubogim, jest zamachem na to co miał. Myślał – to moje! A to przecież wezwanie do dzielenia się i pomnażania entuzjazmu. Nie zachwycicie się, jeśli nie będziecie jak dzieci. Jeśli nie zrezygnujecie z rzeczy dorosłych – wszelkich nacjonalizmów, seksizmów i innych -izmów – skonkludował duchowny.

Dorota Obracaj, Ula Radziszewska