Zapraszamy na najbliższe spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem (ewangelików, nie-ewangelików, osoby związane lub planujące związać się z naszym Kościołem i takie, które tego nie planują, ale chcą się dowiedzieć „o co chodzi”).

Tematem najbliższego spotkania będzie: etyka ewangelicka i jej najważniejsze wyzwania.

Spotkanie odbędzie się wyjątkowo nie w pierwszy, a w drugi poniedziałek miesiąca, tj. w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 17:00 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła).