Kto to jest obcy? Dlaczego nie jest swój? W Biblii znajduje się wiele miejsc odnoszących się do sposobu, w jaki obcy przybysz ma być traktowany. Jest też taka, która odnosi się do rozróżnienia „swój – obcy”. Jest to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Spójrzmy na te teksty biblijne i zobaczmy czy mówią nam coś o świecie, w którym temat migracji od dekady jest wykorzystywany do siania strachu. Serdecznie zapraszamy na dyskusyjne spotkanie biblijne w poniedziałek 11 marca o 18.30.