Zapraszamy na majowe dyskusyjne spotkanie biblijne.
Tym razem spojrzymy na opowieść z Ewangelii Łukasza 19,1-10, sięgając przy tym do innych tekstów kultury. Czy i co w historii pewnego celnika łączy się z Witoldem Gombrowiczem? Kto chce się dowiedzieć, niech czuje się zaproszony/a w najbliższy poniedziałek o 18.30 do naszej sali parafialnej.