Czy dobry czyn, może być zły, ze względu na niewłaściwą motywację? Czy moralność jest jednoznaczna, czy może istnieje obszar, gdzie granice między dobrem a złem stają się nieostre? W życiu nieraz stajemy przed wyborem między dobrą a złą decyzją, pomiędzy uczciwością a pokusą. Co się więc dzieje, gdy wybieramy właściwe czyny, ale źródłem naszej motywacji jest egoizm, chęć zysku lub pragnienie uznania? Czy nasze czyny, aby były dobre, zawsze wymagają czystego serca? Zapraszam, Marcin Orawski

Link do transmisji NA ŻYWO

Link do transmisji NA ŻYWO

Wspólnie zaśpiewamy pieśni:
701 Siecią pokus (1-3)
678 Jezu zwycięstwo daj (1-4)
721 Chrześcijaninie, zbudź się, wstań (1,4-6)
770 Wybrać mi kazano skarb (1-3)
114 Chryste Panie, pomóż nam (1)

Ogłoszenia:

 • Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00. Wszystkie nabożeństwa w Czasie Pasyjnym są połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.
 • W Czasie Pasyjnym zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa, które będą się odbywać w każdy czwartek o godzinie 17.00. Tradycją jest, że na te nabożeństwa prowadzą duchowni z innych parafii. W najbliższy czwartek 22.02 nabożeństwo poprowadzi: ks. Edwin Pech z Karpacza
 • Jutro, tj. 19 lutego, serdecznie zapraszamy na spotkanie seniorów, które rozpocznie się o godzinie 11.00.
 • Zajęcia tygodniowe:
  we wtorek, lekcje religii według planu;
  Spotkanie dla młodzieży pokonfirmacyjnej w środę o godzinie 17.30.
  Próba chóru parafialnego w środę o 19.45
  Godzina biblijna w czasie pasyjnym godziny biblijne nie odbywają się. Zapraszamy na nabożeństwa tygodniowe w każdy czwartek o godzinie 17.00
  Spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja w czwartek o 20.00
 • Zapraszamy na nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy 29 lutego o godzinie 17.30 – teksty i liturgię na ten dzień przygotowały chrześcijanki z Palestyny.
 • Marzec w tym roku jest wypełniony propozycjami szczególnego spędzenia czasu na rekolekcjach organizowanych przez Diecezję Wrocławską. Jako pierwsze odbędą się rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Przesiece od 1-3 marca. Dzięki dofinansowaniu diecezji i parafii koszt to jedynie 50 złotych. Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy parafii albo zgłaszać się w kancelarii parafialnej.
 • Rekolekcje dla kobiet w Karpaczu, 16-17 marca, koszt 200 złotych.
 • Rekolekcje dla mężczyzn 22-24 marca w Wałbrzychu, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Modlitwa o Kościoły Światowej Federacji Luterańskiej: Rumunia
Kraj zamieszkuje ponad 21 milionów ludzi, a wśród nich Rumuni, Węgrzy, Romowie, Turcy, Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie. Rumunia jest państwem chrześcijańskim w ponad 98%. Większością wyznaniową są prawosławni – blisko 89%. Protestantyzm stanowi około 10% wszystkich mieszkańców.

W Rumunii istnieją dwa luterańskie Kościoły należące do ŚFL:

Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Rumunii liczy ponad 11 tysięcy członków. W nabożeństwach posługuje się najczęściej językiem niemieckim.

Kościół Ewangelicko-Luterański Rumunii liczy ponad 27 tysięcy członków. W nabożeństwach posługuje się głównie językiem węgierskim, jedna parafia odprawia nabożeństwa w języku słowackim.