Ciasteczko. Jeśli go nie zjesz, to Pan Bóg będzie bardzo szczęśliwy, prawda? Pozwalam sobie na kpinę, bo stoimy u progu czasu pasyjnego, czyli postu. W tym czasie mamy przygotować się na przeżycie Świąt Wielkanocnych, co powiązane jest z postem. Powstrzymywanie się od jedzenia określonych pokarmów może nauczyć dyscypliny i dowieść hartu ducha – ale ostatecznie kieruje nasz wzrok na naszą kondycję, naszą cnotę, naszą pobożność i nasze… zasługi. Innymi słowy na nas samych. A może ten wzrok powinien być utkwiony gdzie indziej? Nie bez powodu ten sam Bóg, który ustanowił różne obrzędy i święta, mówił do Izraelitów przez proroka Amosa: Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Dlaczego? Zajrzyjmy do Księgi Amosa w niedzielę Estomihi, niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie czasu pasyjnego. Zapraszam do kościoła Opatrzności Bożej i na transmisję internetową.
Paweł Mikołajczyk

Pieśni:
650
240
825
316

Ogłoszenia:

 1. Zapraszamy na nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.00 – połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.
 2. Zapraszamy na spotkanie z pasją, które odbędzie się jutro 12 lutego o 18.30 w sali parafialnej. TEMAT: Ojczyzna impresjonizmu w obiektywie aparatu fotograficznego.
 3. Lekcje religii odbywają się we wtorek zgodnie z planem.
 4. We wtorek 13 lutego odbędzie się dyskusja panelowa pt.: Dzielnica Czterech Świątyń – Dzielnica Wzajemnego Szacunku. Sięgnijmy do początków. Dyskusja odbędzie się na Papieskim Wydziale Teologicznym, pl. Katedralny 1a o 18.30.
 5. W środę 14 lutego obchodzimy środę popielcową – dlatego zapraszamy na nabożeństwo o 17.00. W związku z nabożeństwem w tym tygodniu nie odbędzie się spotkanie młodzieży pokonfirmacyjnej.
 6. W czasie pasyjnym nie odbywają się godziny biblijne w czwartki o 11.00. Zamiast nich zapraszamy na nabożeństwa w czwartki o 17.00. Szczególnie zapraszamy na nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy 29 lutego – teksty i liturgię na ten dzień przygotowały chrześcijanki z Palestyny.
 7. Zapraszamy na spotkanie Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego Pronoja w czwartek o 20.00.
 8. Zapraszamy na spotkanie seniorów w przyszły poniedziałek 19 lutego o 11.00.
 9. Zapraszamy na dyskusyjne spotkanie biblijne w przyszły poniedziałek, 19 lutego o 18.30.
 10. Marzec w tym roku jest wypełniony propozycjami szczególnego spędzenia czasu na rekolekcjach organizowanych przez Diecezję Wrocławską. Jako pierwsze odbędą się rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Przesiece od 1-3 marca. Dzięki dofinansowaniu diecezji i parafii koszt to jedynie 60 złotych. Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy parafii albo zgłaszać się w kancelarii parafialnej.
 11. Rekolekcje dla kobiet w Karpaczu, 16-17 marca, koszt 200 złotych.
 12. Rekolekcje dla mężczyzn 22-24 marca w Wałbrzychu, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Cykl modlitw o Kościoły Członkowskie ŚFL: Federacja Rosyjska

Terytorium Rosji zamieszkuje ponad 146 milionów mieszkańców reprezentujących ponad 20 różnych grup etnicznych. Przeszło 73% Rosjan to chrześcijanie: 71% to prawosławni, a zaledwie 1,8% wiernych to protestanci różnych denominacji.

Na terenie Federacji Rosyjskiej działają dwa Kościoły ewangelickie będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Federacja Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Rosji i Innych Krajach liczy ponad 26 tysięcy wiernych w 400 parafiach. Federacja skupia Kościoły członkowskie i członków stowarzyszonych w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Białorusi i Mołdawii.

W momencie wybuchu konfliktu na Ukrainie arcybiskup Dietrich Brauer jednoznacznie skrytykował rosyjską agresję i zaapelował do władz o zakończenie wojny. Ze względu na obawy przed prześladowaniami i aresztowaniem, duchowny opuścił kraj wraz z rodziną udając się do Niemiec. Pod presją rządowych instytucji, ale również przy wsparciu części swoich wiernych, synod Kościoła dokonał wyboru nowego arcybiskupa, przychylnego władzy.

Kościół Ewangelicko-Luterański Ingrii w Rosji liczy 8 tysięcy wiernych. Ingria to historyczna kraina nad Newą i Zatoką Fińską. Kościół ten ma głębokie powiązania z historią Ingrian, czyli ludności fińskiej zamieszkującej te tereny. Pierwsza parafia luterańska w Ingrii powstała w 1611 roku, co uznaje się za datę oficjalnego powstania Kościoła na tym obszarze. Siedziba Kościoła jest w Petersburgu.