Drodzy, poniżej przekazujemy apel Diakonii. Prosimy, rozważcie ten apel i wesprzyjcie tę inicjatywę, jeżeli możecie.

„Diakonia Polska apeluje o pomoc w sytuacji epidemii COVID-19. Pozostańmy wrażliwi na potrzeby tych, których funkcjonowanie w obliczu koronawirusa może być szczególnie utrudnione – osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, a także potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży” – napisali we wspólnym piśmie Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp Jerzy Samiec i Prezes Diakonii Polskiej, bp Ryszard Bogusz.

„Jednym z filarów Diakonii jest pomoc okazywana drugiemu człowiekowi. W obecnej sytuacji wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem może być z jednej strony ograniczenie bądź całkowite powstrzymanie się od aktywności, które nie są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana koordynacja wzajemnej pomocy” – czytamy w apelu.

Ofiary na rzecz tych, którzy szczególnie odczuwają skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa można przekazywać na konto Diakonii Polskiej. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na rzecz potrzebujących dzieci i młodzieży, które nie mają dostępu do sprzętu elektronicznego bądź połączenia internetowego i w związku z tym mają ograniczane możliwości realizowania obowiązku nauki na odległość, a także na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, które potrzebują wsparcia w codziennych zakupach i organizacji niezbędnego transportu.

Dane konta bankowego:
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Pomoc epidemia

Pełna treść apelu: https://diakonia.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/apel-z-diakonii-polskiej.pdf

Fot. https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/czlowiek-gleba-ludzie-pokolenia-461049/