Stało się tradycją, że przedstawiciele naszej parafii biorą udział w corocznym wydarzeniu Asyż we Wrocławiu. Kilkakrotnie zdawaliśmy już relację z tych ekumenicznych spotkań, w tym roku będzie ona jednak odmienna, a to z powodu zagrożenia COVID-19. Wobec rosnącej ilości zakażeń nasze przedstawicielki nie zdecydowały się na osobisty udział, organizatorzy z kolei nie przewidzieli alternatywnej formy spotkania, np. przez platformę multimedialną, a szkoda.

Tegoroczny temat brzmiał: Brzemiona jedni drugich noście. Życie to podróż. Nic dziwnego więc, że gościem był człowiek, który uważa, że dzisiejszy świat panicznie boi się islamu i migrantów, widząc w nich zło, które czyni innych ludzi nieszczęśliwymi. Pragnąłem być światłem nadziei w Jezusie, to ON nas zaprasza, aby kochać bez granic, aby „iść do tego świata z sercem na dłoni”, aby na nowo być misjonarzem miłosierdzia.[…]. Migranci są naszą codziennością i po prostu trzeba ich kochać. Trzeba szukać sposobów na to, by uczynić ich życie bardziej ludzkim i Bożym.Walka o człowieka, o jego piękno, szczęście, życie, uśmiech iradość jest najważniejsza.Tym człowiekiem jest o. Symeon – misjonarz od trzynastu lat pracujący w Maroku, proboszcz katedry w Tangerze i wikariusz generalny archidiecezji Tanger.

Od lat organizatorem spotkań Asyż w Wrocławiu jest o. Tobiasz Fiećko – dobry duch tej inicjatywy, a funkcję moderatora warsztatów po raz drugi pełnił Piotr Czekierda z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Spotkaniu zawsze towarzyszą warsztaty, podczas których przedstawiciele różnych wyznań, religii, a często i kultur, mówią, w jaki sposób odnoszą się do przedstawianych problemów. Ciekawe, że najczęściej jest to bardzo podobne podejście – w duchu miłości i szacunku do drugiego człowieka, mimo że na „wrocławskim Asyżu” spotykają się katolicy, prawosławni, ewangelicy, Żydzi i muzułmanie. Efektem tych spotkań zawsze jest pokojowy apel odczytywany w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Uroczystość poprzedza koncert, kończący kilkudniowy festiwal Pax et Bonum per Musicam (Pokój i Dobro przez Muzykę). W tym roku była to już jego XVII edycja organizowana prze fundację Pax et Bonum.

Mimo wszystkich trudności i my wzięliśmy udział w tym ciekawym doświadczeniu, łącząc się za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. Nasze stanowisko, po przedyskutowaniu zostało wypracowane przez ks. Marcina Orawskiego i Joannę Brzastowską, a następnie przesłane organizatorom, którzy częściowo uwzględnili ich sugestie. Ostateczną wersję apelu mogą Państwo przeczytać poniżej.

Joanna Korsan-Brzastowska

PRZESŁANIE:

Ku czemu podróżujemy?

Ku zrozumieniu, poznaniu drugiego człowieka, ku przełamywaniu lęku, ku doświadczeniu, ku bliskości drugiego, głębszemu poznaniu siebie, ku pokojowi, stawaniu się lepszym, ku wieczności.

Jak w tej podróży możemy się wzajemnie wspierać:

Poprzez poznanie siebie nawzajem, poprzez akceptację drugiej osoby, przyjęcie osoby jako brata, poprzez edukację i formację w wartościach uniwersalnych.

W codziennym życiu powinniśmy się kierować myślą: Poznaj, Zaakceptuj, Pokochaj.

Pokój, Salam, Shalom.

Podpisy:

Ali Abdallach Harpun i Emilia Maryś – Gmina Muzułmańska

Joanna Korsan-Brzaskowska – Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Opatrzności Bożej

o. Symeon Stachera ofm – Diecezja Tanger – Maroko

Piotr Czekierda i Magda Pupin-Owsiany, Bogna Adamczyk, Beata Cygan – Fundacja PAX ET BONUM

Ewa Jaruzelska i Małgorzata Andrzejczak – parafia św. Antoniego