9 listopada 2018 r. odbyło się już po raz jedenasty Święto Muzyków. W szczególnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, pozostającej do końca Wielkiej Wojny pod zaborami Niemiec, Rosji i Austro-Węgier, właśnie z tym tematem zostały powiązane czytania, kazanie oraz wszystkie śpiewy, na czele z wieńczącym liturgię Hymnem Państwowym.

Tegoroczne Święto Muzyków zostało objęte Patronatem Honorowym trzech biskupów: ks. bpa Waldemara Pytla (KEA), ks. bpa Włodzimierza Juszczaka (KGK) i ks. abpa Józefa Kupnego (KRK). Wzięły w nim udział dwa chóry – Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki oraz Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – a także zespół instrumentów dętych blaszanych i kotły. Dyrygowały Małgorzata Podzielny i Magdalena Wojtas. Szczególnie cieszę się z udziału kantoratu Kościoła Pokoju w Świdnicy: kantor Maciej Bator przywiózł na nabożeństwo swojego 14-letniego ucznia Jakuba Monetę, który znakomicie wykonał dzieła o naprawdę wysokim stopniu trudności.

W nabożeństwie uczestniczyli ks. bp Ryszard Bogusz, ks. Andrzej Fober, ks. Marcin Orawski i ks. Marcin Sternal, który wygłosił kazanie oraz służba liturgiczna: Marcin Pawlas (ceremoniarz), Bartosz Kuriata (bedel), Artur Piwkowski (krucyferariusz), Wojciech Kruk oraz Daria Stolarska (lektor).

Święto Muzyków jest elementem współpracy pomiędzy dwoma wrocławskimi parafiami luterańskimi: Opatrzności Bożej i Św. Krzysztofa. Kolejne muzyczne nabożeństwo już za rok.

Tomasz Kmita-Skarsgård
fot. Przemysław Kukuła