„Świata nie zmienisz, musisz zmienić siebie”. Każdy to już słyszał. Co te słowa mają nam powiedzieć? Może: „Poniosłeś porażkę? Znaczy – odpowiednio nie przepracowałeś swego życia. Nie nauczyłeś się zarządzać czasem, emocjami, a właściwie zarządzać sobą”?.Jeśli jesteś wierzący, bywa jeszcze łatwiej:„Po prostu powinieneś popracować nad swoja wiarą i więcej albo lepiej się modlić.” Te, czasem rzeczowe porady, miewają swoją ciemną stronę. Człowiek, który i tak cierpi, żyje w poczuciu winy, bywa dodatkowo wpychany w samotność i obarczany odpowiedzialnością, której nie ponosi. Jednocześnie prawdziwe problemy pozostają nietknięte.

Zapraszam do refleksji i zastanowienia się czy zbyt łatwo nie daliśmy sobie wmówić, że szczęście i sukces to wyłącznie kwestia naszego nastawienia do życia, a porażka, to zawsze nasza wina. Marcin Orawski.

Plan nabożeństwa
Na YouTube, w opisie znajdującym się pod filmem można wybierać poszczególne części nabożeństwa klikając na znacznik czasu.

0:00 Preludium: Hans-Jürgen Hufeisen (1954–) „Tochter Zion” – dr Dawid Ślusarczyk – organy; Tomasz Kwieciński – skrzypce
02:56 Powitanie – ks. Marcin Orawski;
04:43 Pieśń „Córko Syjońska” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 9);
07:55 Czytanie Lekcji Apostolskiej i Ewangelii – czytają: Magdalena Szczerba, Iwona Orawska;
10:27 Apostolskie Wyznanie Wiary;
11:22 Pieśń „Witaj, Jezu, do nas przyjdź!” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 26);
14:24 Kazanie – ks. Marcin Orawski;
28:27 Pieśń „Otwórzcie się szeroko” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 17);
31:02 Modlitwa Wiernych, Modlitwa Pańska i błogosławieństwo końcowe;
33:47 Pieśń „Zbaw lud swój, Panie” (Śpiewnik Ewangelicki, nr 346).

Nabożeństwa internetowe:
https://www.youtube.com/channel/UCrIGAANmhycqv8UFDr-4zGA/videos
https://www.facebook.com/luteraniewroclaw

Ogłoszenia:

1. Po nabożeństwie zapraszamy na doroczny kiermasz charytatywny. Zebrane środki przekażemy Fundacji OCALENIE profesjonalnie pomagającej uchodźcom. Ze względu pandemię na COVID-19 tegoroczna edycja kiermaszu odbędzie się na świeżym powietrzu – zapraszamy na podwórko parafialne za kościołem. Tam, oprócz wyrobów świątecznych, będzie można nabyć gorące napoje, posilić się barszczem lub słodkim ciastem oraz miło porozmawiać. Serdecznie zachęcamy do udziału!

2. W niedzielne popołudnie (godzina 17.00) zapraszamy na koncert zatytułowany „Laetare Silesia Muzyka z wrocławskiego traktatu menzuralnego z początku XV w.” W programie kompozycje wspomniane przez autora traktatu o muzyce menzuralnej, przechowywanego we wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, oraz inne późnośredniowieczne utwory związane z Wrocławiem. Data: 28 listopada 2021 r., godz. 17:00. Miejsce: kościół ewangelicki Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

3. Zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa adwentowe. Pierwsze odbędzie się w najbliższy piątek 3 grudnia o godzinie 17.00 w sali parafialnej.

4. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00, połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.

5. Jutro (ostatni poniedziałek miesiąca) serdecznie zapraszam na spotkanie seniorów o godzinie 11.00 oraz na zebranie Rady Parafialnej o godzinie 18.00.

6. Zapraszamy do udziału w spotkaniu DA „Pronoja” w środę o 20.00 oraz w godzinie biblijnej w czwartek o 11.00.

7. W tym roku mija pięcioletnia kadencja naszej Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. Prawo kościelne zobowiązuje nas do przeprowadzenia wyborów, które zostały zaplanowane na niedzielę 12 grudnia 2021r. Kandydaci mogą być zgłaszani do niedzieli 28 listopada 2021 r. (formularz oświadczenia o kandydowaniu jest do pobrania w kancelarii parafialnej). Zgodnie z § 24 Regulaminu Parafialnego „Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce proboszcza. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata”.

Lista Wyborców, czyli lista parafian uprawnionych do głosowania jest do 28 listopada dostępna w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że zgodnie z §8 Regulaminu Parafialnego: „Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział  w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego”.

8. Spotkania dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się zwykle w pierwsze poniedziałki miesiąca. Spotkania mają charakter otwarty i niezobowiązujący. Na najbliższe spotkanie zapraszamy w poniedziałek 6 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 w sali parafialnej (z tyłu budynku kościoła). Temat spotkania: „Co to znaczy, że Mikołaj był święty? Święci i świętość w życiu luteranina”. Serdecznie zapraszamy!

9. Rozpoczęliśmy akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W ramach akcji Diakonia rozprowadzi ok. 11 tys. świec, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom: całoroczne dożywianie w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie, a także zorganizowane formy letniego wypoczynku. Zapraszamy do zaopatrzenia się w świece i wsparcia akcji.

10. W kancelarii parafialnej można się zaopatrzyć w opłatki wigilijne. Jak co roku zostały specjalnie sprowadzone z Śląska Cieszyńskiego.